Cena právních služeb | Mgr. Jan Cimbůrek

 
  • de
  • en
  • cz
 
 
 

Kontakt 

Naše advokátní kancelář disponuje plně vybavenými pracovišti s kvalifikovaným administrativním personálem na těchto adresách:

Kancelář Kamenice nad Lipou:

Bořetín 73 
394 70 Kamenice nad Lipou
okres Pelhřimov

prac. doba:
pracovní dny 7:00 – 15:00
tel.:  565 436 918
sekretariát: 728 761 535

Kancelář České Budějovice:

Lannova 2
370 01 České Budějovice
okres České Budějovice

pracovní doba:
pracovní dny 7:00 – 15:00

sekretariát: 728 761 535

 

 

Na úvod » Cena právních služeb

Cena právních služeb:

Výše odměny za právní služby je otázkou dohody s klientem na druhu poskytnutých právních služeb, přičemž zákon o advokacii připouští následující možnosti:

1. Mimosmluvní odměna
Bez dohody s klientem lze poskytnuté právní služby je možno účtovat dle advokátního tarifu, v takovém případě je výše odměny určena hodnotou sporu nebo předmětu smlouvy.

Základní sazbu snížit až na polovinu a zvýšit až na trojnásobek.

Vyhl. MS ČR č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

Vyhl. MS ČR č. 484/2000 Sb., paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem v soudním řízení.

Základní sazba mimosmluvní odměny činí při předmětu smlouvy v hodnotě 1 mil. Kč 12.300,-Kč bez DPH.

2. Hodinová sazba
V takovém případě účtuje advokát klientovi dle dohodnuté sazby skutečný minutově určený čas, který jsme věnovali dané kauze, což je vhodné pro případy, kdy ani klient ani advokát neznají dopředu rozsah kauzy.

Obvyklá sazba se pohybuje na částce 1.500,-Kč bez DPH za 1 hodinu právní služby.

3. Úkolová odměna
S klientem lze předem dohodnout konečnou částku, která mu bude vyúčtována po ukončení poskytování právních služeb např. v případě sepisu jednoduché smlouvy, založení s.r.o. nebo v případě, kdy je rozsah prací z povahy věci dán.   

4. Paušální platba
V případě, že klient bude potřebovat právní služby dlouhodobě, lze s klientem dohodnout paušální měsíční částku, která mu bude účtována, přičemž klient má nárok v rámci tohoto měsíčního paušálu zvýhodněnou hodinovou sazbu 1.200,-Kč bez DPH za 1 hodinu právní služby s tím, že pokud vyčerpá smluvený počet hodin, bude mu dále účtováno také za stejnou zvýhodněnou sazbu.

Pro klienta je advokát k dispozici v podstatě neustále v pracovní době a poskytuje mu nadstandardní služby s časovou prioritou.

5. Podílová odměna při vymáhání pohledávek
Je určena dohodnutým podílem z výše pohledávky při jejím úspěšném vymožení.

Je standardem v oblasti poskytování právních služeb, že advokát při převzetí kauzy vyúčtuje klientovi v rámci dohodnutého způsobu odměny zálohu na svoji odměnu.
 
Mgr. Jan Cimbůrek, advokát je plátcem DPH.