Právní služby | Mgr. Jan Cimbůrek

 
  • de
  • en
  • cz
 
 
 

Kontakt 

Naše advokátní kancelář disponuje plně vybavenými pracovišti s kvalifikovaným administrativním personálem na těchto adresách:

Kancelář Kamenice nad Lipou:

Bořetín 73 
394 70 Kamenice nad Lipou
okres Pelhřimov

prac. doba:
pracovní dny 7:00 – 15:00
tel.:  565 436 918
sekretariát: 728 761 535

Kancelář České Budějovice:

Lannova 2
370 01 České Budějovice
okres České Budějovice

pracovní doba:
pracovní dny 7:00 – 15:00

sekretariát: 728 761 535

 

 

Na úvod » Právní služby

Právní služby:

Podmínky poskytování právních služeb upravuje zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii a stavovské předpisy České advokátní komory.

Právní služby může poskytovat legálně pouze advokát a odborné osoby jako např. notáři či daňoví poradci pouze ve svém oboru.

Advokát při poskytování právních služeb dodržuje profesní povinnosti, zejména povinnost mlčenlivosti, a v hranicích těchto povinností, dodržuje advokát pokyny klienta.

Advokát je na základě zákona zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Česká advokátní komora, organizuje celoživotní vzdělávání advokátů, jehož účelem je zvyšování jejich odbornosti.

Advokátní kancelář Mgr. Jana Cimbůrka nabízí právní služby zejména v následujících oblastech:

převody nemovitostí včetně bytů

právní vztahy k nemovitostem, věcná břemena, zástavní práva, podílové spoluvlastnictví, sousedské spory

vymáhání pohledávek včetně vymáhání pohledávek na území EU

zakládání, změny a likvidace obchodních společností, jejich přeměny

poradenství v oblasti off shore společností

exekuční řízení, obrana před exekucí

insolvenční řízení

úprava poměrů k nezletilým dětem

rozvody a vypořádání společného jmění manželů

restituční problémy

smlouvy o dílo

evropské právo

dědické právo, závěti

ochrana osobnosti

obchodní právo

rozhodčí řízení

ostatní smluvní agenda

adopce a pěstounská péče

nadační právo

daňové poradenství

zdravotnické právo, registrace a změny nestátních zdravotnických zařízení

pracovní právo

trestní právo

školské právo

právo životního prostředí

přestupkové právo

autorské právo

správní právo

stavební právo, zastoupení v stavebním řízení