Odkazy v oboru práva | Mgr. Jan Cimbůrek

 
  • de
  • en
  • cz
 
 
 

Kontakt 

Naše advokátní kancelář disponuje plně vybavenými pracovišti s kvalifikovaným administrativním personálem na těchto adresách:

Kancelář Kamenice nad Lipou:

Bořetín 73 
394 70 Kamenice nad Lipou
okres Pelhřimov

prac. doba:
pracovní dny 7:00 – 15:00
tel.:  565 436 918
sekretariát: 728 761 535

Kancelář České Budějovice:

Lannova 2
370 01 České Budějovice
okres České Budějovice

pracovní doba:
pracovní dny 7:00 – 15:00

sekretariát: 728 761 535

 

 

Na úvod » Odkazy v oboru práva

Odkazy v oboru práva:

A) Rejstříky a evidence

Obchodní rejstřík: www.justice.cz

Živnostenský rejstřík: www.rzp.cz

Registr ekonomických subjektů: wwwinfo.mfcr.cz/ares/

Evidence úpadců: www.justice.cz

Insolvenční rejstřík: www.justice.cz

Obchodní rejstřík Slovenské republiky: www.orsr.sk

Seznam úřadů: www.statnisprava.cz

Seznam soudů: www.justice.cz

Obchodní věstník: www.obchodnivestnik.cz

Nahlížení do katastru nemovitostí: www.cuzk.cz, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Centrální evidence exekucí: www.ceecr.cz

PSČ: www.psc.cz

Plátci DPH:www.mfcr.cz
cesta: http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2

B) Profesní komory

Česká advokátní komora: www.cak.cz

Notářská komora České republiky: www.nkcr.cz

Exekutorská komora České republiky: www.exekutorskakomora.cz

Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice: www.kskri.cz

Komora správců majetku a likvidátorů: www.komoraspravcu.cz

Komora auditorů České republiky: www.kacr.cz

Komora daňových poradců České republiky: www.kdpcr.cz

Komora soudních znalců České republiky: www.experts.cz/komora

Slovenská advokátní komora: www.sak.sk

C) Obecné soudy a rozhodčí řízení

Obecné soudy: www.justice.cz

Nejvyšší soud České republiky: www.nsoud.cz

Nejvyšší správní soud: www.nssoud.cz

Ústavní soud České republiky: www.concourt.cz

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR: www.arbcourt.cz

Slovenské soudy: www.justice.gov.sk
cesta: http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=lb2&uc=ps/adsuc

D) Úřady

Portál veřejné správy ČR: www.portal.gov.cz

Města a obce online - portál územní samosprávy: www.mesta.obce.cz

Česká národní banka: www.cnb.cz

Kraj Vysočina: www.kr-vysocina.cz

Jihočeský kraj: www.kraj-jihocesky.cz

Veřejný ochránce práv - ombudsman: www.ochrance.cz